Deficyt wiedzy rodziców dotyczący możliwości zakażenia wewnątrz szpitalnego przeniesionego przez rodziców dziecka hospitalizowanego z powodu ostrej biegunki

11 czerwca 2012

1. Edukacja rodziców pod kątem przestrzegania zaleceń higienicznych:

– Dokładne mycie rąk po przyjściu na salę

– Ubranie odzieży ochronnej przed wejściem na oddział

– Każdorazowa dezynfekcja rąk przed wejściem na salę i przy chęci jej opuszczenia

2. Pouczenie rodziców o konieczności prawidłowego postępowania z materiałem skażonym (zabrudzony pampers)

– Przed przystąpieniem do czynności instrumentalnych zdezynfekowanie dłoni

– Oczyszczenie skóry dziecka, lub kąpiel w wannie w zależności od potrzeb z zachowaniem zasad higieny

– Używanie podkładów do przebierania dziecka

– Właściwa segregacja odpadów i produktów medycznych bądź szpitalnych

3. Poinformowanie o zakazie odwiedzin innych dzieci na oddziale po wyjściu z sali biegunkowej

4. Poinformowanie o konieczności unikania odwiedzin dzieci zdrowych

5. Udzielenie informacji o możliwym zakażeniu rodzica i wystąpieniu objawów biegunki u członków rodziny mających kontakt z dzieckiem w ostatnich dniach

6. Unikanie spacerowania po oddziale i chwytania klamek drzwi wejściowych gołą ręką

7. Poinformowanie rodziców o konieczności umycia rąk i zmiany okrycia wierzchniego po przybyciu do domu

8. Zapewnienie o czasowych ograniczeniach

9. Sprawdzenie wiedzy rodziców, dokładne i cierpliwe odpowiadanie na stawiane przez opiekunów pytania

Reklamy

Dyskomfort i uczucie zabrudzenia w przebiegu ostrej biegunki

26 marca 2012

1. Zebranie wywiadu z pacjentem dot. ostatnio spożywanego posiłku, nietolerancji składników pokarmowych

2. Sprawdzenie z pacjentem dat ważności przetrzymywanych w szafce produktów spożywczych

3. Zmniejszenie podawanego i spożywanego błonnika w diecie chorego

4.Podaż gorzkiej czekolady, kaszy ryżu zagęszczających stolec

5. Zwiększenie podaży białka

6. Częsta kontrola defekacji (rodzaj, charakter)

7. Udokumentowanie na karcie gorączkowej ilości oddanych stolcy

8. Zabezpieczenie pacjenta leżącego bądź mającego problemy z poruszaniem pampersem oraz podkładem

9. Podanie basenu na żądanie, wymiana pampersa i podkładu, zmiana bielizny osobistej i pościelowej wg potrzeb

10. Zapewnienie wygodnej przewiewnej bielizny, zaczerwienione miejsca należy smarować Sudocremem

11. Toaleta całego ciała w łóżku, bądź w łazience w przypadku zabrudzenia

12. Dbałość o czystość rąk chorego, używanie środków dezynfekujących, kontrola mycia rąk

13. Polecenie używania mokrych chusteczek w celu zmniejszenia tarcia i występowania podrażnień

14. Polecenie pica większej ilości płynów, najlepiej wody niegazowanej z dodatkiem cytryny


Dyskomfort spowodowany wzdęciem

9 lutego 2012

Cel opieki: Poprawa komfortu pacjenta

Działania pielęgniarskie:

1. Eliminacja z diety czynników wywołujących wzdęcia, potraw ciężkostrawnych, wzdymających jak kapusta, groch, fasola, dania smażone na głębokim oleju, napoje gazowane

2. Masaż powłok brzusznych okrężnymi ruchami

3. Przyłożenie ciepłego kompresu na powłoki skórne

4. Pomoc w odpowiednim ułożeniu chorego, pozycja boczna, półwysoka

5. Założenie suchej rurki doodbytniczej, czopka glicerynowego, wykonanie enemy lub wlewki

6. Kontrola zastosowanych działań i ich skuteczności


Ryzyko wystąpienia zaburzeń wodno- elektrolitowych spowodowanych wymiotami i biegunką

7 lutego 2012

Cel opieki: Likwidacja ryzyka wystąpienia zaburzeń, poprawa komfortu pacjenta

Działania pielęgniarskie:

1. Codzienna ocena stopnia nawodnienia pacjenta poprzez ocenę napięcia i elastyczności skóry, wilgotność błon śluzowych, sprężystość gałek ocznych, stopnia wypełnienia żył szyjnych, pomiar tętna, RR, OCŻ, ilość wydalanego moczu

2. Na zlecenie lekarskie pobranie krwi do badań biochemicznych w celu określenia poziomu stężenia Na, K, Mg, Ca Hb, Hct, białka, chlorków, glukozy, mocznika

3. Prowadzenie bilansu płynów, zachęcanie pacjenta do spożywania chłodnych napojów min 1,5 litra dziennie

4. Na zlecenie lekarskie podanie dożylne roztworu O,9%NaCl lub płynu wieloelektrolitowego

5. Obserwacja wymiocin- rodzaj kolor i domieszki, czasu ich występowania, częstości wystąpienia,

6. Obserwacja oddechu oraz pomiar tętna, ciśnienia, ocena świadomości chorego

7. Zabezpieczenie chorego przed zachłyśnięciem się wymiocinami, ułożenie boczne,

8. Pielęgnacja jamy ustnej chorego

9. Obserwacja ilości i jakości oddanych stolców, odnotowanie na karcie gorączkowej ich ilości

10. Polecenie do oczyszczania okolic odbytu mokrych chusteczek nawilżających

11. Przy zabrudzeniu pacjenta dokładna kąpiel z użyciem środków nawilżających


Ryzyko odwodnienia spowodowane uporczywą biegunką

18 grudnia 2011

Cel: Minimalizacja ryzyka odwodnienia. Utrzymanie w równowadze gospodarki wodno- elektrolitowej

Działania pielęgniarskie:

1.Oznaczenie poziomu elektrolitów: Na+, K+, Cl

2.Obserwacja w kierunku ciężkiego odwodnienia

3. Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, oddechu i zapisanie na karcie gorączkowej

4. Zapewnienie dostępu żylnego

5. Podaż płynów drogą dożylną na zlec lek

6. Podaż płynów drogą doustną

7. Podanie roztworu elektrolitów w bolusie na zlec lek

8. Pomiar masy ciała

9. Prowadzenie bilansu płynów

10. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku


Obniżone samopoczucie spowodowane uporczywymi wymiotami

8 listopada 2011

Problem: Obniżone samopoczucie spowodowane uporczywymi wymiotami

Cel: Poprawa samopoczucia

Działania pielęgniarskie:

1. Obserwacja wymiocin: ilości, jakości, koloru i dokumentacja obserwacji

2. Ułożenie chorego w pozycji pół wysokiej, lub wysokiej z zastosowaniem udogodnień

3. Zabezpieczenie przez zachłyśnięciem:

– posunięcie stolika w pozycji wysokiej lub zastosowanie pasa podtrzymującego chorego

– stała obserwacja pacjenta

4. Założenie karty bilansu wodnego, dokumentowanie spożywanych przez pacjenta płynów przyjętych i wydalonych

5. Przygotowanie dodatkowej porcji ligniny, pozostawienie jej w misce nerkowatej dla komfortu pacjeta

6. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej wg potrzeby

7. Wykonanie toalety jamy ustnej

8. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego (spokojna rozmowa, zapewnienie o ciągłej opiece)

9. Poinformowanie o konieczności przytrzymywania rany podczas wymiotowania co zmniejsza ból i zapobiega rozejściu się rany, przepuklinie i krwawieniu