Ryzyko niedotlenienia organizmu spowodowane dusznością

7 lutego 2012

Cel opieki: Wspomaganie chorego w uzyskaniu poprawy oddychania, parametry oddechowe w normie

Działania pielęgniarskie:

1. Ocena charakteru i nasilenia duszności, pomiar SpO2

2. Eliminacja czynników nasilających duszność (wysyłek fizyczny, stres)

3. Udzielanie choremu pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych,  przy których duszność się nasila

4. Dobór właściwej dla pacjenta pozycji ciała np. wysoka, półwysoka, z opuszczonymi nogami

5. Utrzymanie w sali właściwej wilgotności i temperatury (częste wietrzenie, unikanie przeciągów)

6. Motywowanie chorego do stosowania ćwiczeń oddechowych

7. Podanie choremu tlenu

8. W stanach nasilonej duszności ciągły kontakt i obserwacja pacjenta w celu poczucia bezpieczeństwa przez chorego

9. Postępowanie farmakologiczne na zlecenie lekarskie (właściwa droga, dawka i lek)

10. Stosowanie leków drogą wziewną- edukacja pacjenta

11. W przypadku gdy pacjent nałogowo pali papierosy- motywowanie do porzucenia nałogu, edukacja dot. szkodliwości dymu

12. Na zlecenie lekarskie pobranie krwi do badań gazometrycznych

Reklamy

Nieefektyne odksztuszanie i uporczywy kaszel spowodowane zaleganiem wydzieliny w drzewie oskrzelowym

26 stycznia 2012

Cel opieki:

1. Minimalizacja zalegania

2. Ewakuacja wydzieliny

3. Przestrzeganie przez chorego zasad higieny po odkrztuszeniu wydzieliny

Działania pielęgniarskie:

1. Częste oklepywanie klatki piersiowej i pleców.

2. Ułożenie chorego w pozycji półwysokiej.

3. Edukacja rodziny nt. drenażu złożeniowego.

4. Zastosowanie gimnastyki oddechowej.

5. Wymuszanie efektywnego kaszlu u chorego

6. Masaż wibracyjny klatki piersiowej.

7. Mobilizacja chorego do ewakuacji wydzieliny.

8. Edukacja rodziny i chorego nt. postępowania z wydaloną wydzieliną.

9. Edukacja chorego i rodziny w zakresie obserwacji, jakości i ilości wydzieliny.