Dyskomfort pacjenta spowodowany ogólnym stanem zdrowia i pobytem w szpitalu

26 stycznia 2012

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego

Działania pielęgniarskie:

1.    częste przebywanie i rozmawianie z chorym
2.    okazywanie współczucia i zrozumienia
3.    informowanie pacjenta o celu wykonywanych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych
4.    zachęcenie do samodzielności zaspokajania podstawowych potrzeb, utrzymywania higieny osobistej
5.    wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu (oglądanie telewizji, słuchanie radia)
6.    instruktaż rodzinny: asystowanie  pacjentowi podczas wyjścia na spacer, do toalety, zapewnienie ciszy i spokoju,
7.    umożliwienie pacjentowi kontaktu z lekarzem prowadzącym
8.    zapewnienie pacjentowi warunków do kontaktu z rodziną

Reklamy

Nieefektyne odksztuszanie i uporczywy kaszel spowodowane zaleganiem wydzieliny w drzewie oskrzelowym

26 stycznia 2012

Cel opieki:

1. Minimalizacja zalegania

2. Ewakuacja wydzieliny

3. Przestrzeganie przez chorego zasad higieny po odkrztuszeniu wydzieliny

Działania pielęgniarskie:

1. Częste oklepywanie klatki piersiowej i pleców.

2. Ułożenie chorego w pozycji półwysokiej.

3. Edukacja rodziny nt. drenażu złożeniowego.

4. Zastosowanie gimnastyki oddechowej.

5. Wymuszanie efektywnego kaszlu u chorego

6. Masaż wibracyjny klatki piersiowej.

7. Mobilizacja chorego do ewakuacji wydzieliny.

8. Edukacja rodziny i chorego nt. postępowania z wydaloną wydzieliną.

9. Edukacja chorego i rodziny w zakresie obserwacji, jakości i ilości wydzieliny.


Możliwość wystąpienia przykurczów z powodu długotrwałego unieruchomienia.

26 stycznia 2012

Cel pielęgnacji:

1. Zapobieganie powstawaniu przykurczy

2. Poprawa kondycji fizycznej pacjenta

Działania pielęgniarskie:

1. Zaproponowanie ćwiczeń czynnych, które pacjent może wykonywać z pomocą żony.

2. Edukacja pacjenta nt. ćwiczeń biernych, które może wykonywać w łóżku samodzielnie.

3. Zastosowanie udogodnień w łóżku oraz prawidłowe ułożenie kończyn chorego.

4. Zaproponowanie konsultacji z rehabilitantem.

5. Stosowanie masażu w celu rozluźnienia mięśni.

6. Powolne uruchamianie pacjenta.

7. Poinformowanie rodziny o ograniczeniach chorego i ustalenie zakresu pomocy rodziny w rehabilitacji pacjenta

8. Zastosowanie odpowiedniego łóżka z regulacją wysokości


Ograniczona samodzielność w przyjmowaniu pokarmów i płynów spowodowana zaburzeniami funkcjonowania narządów zmysłów związanymi z procesem starzenia się.

24 stycznia 2012

Cel opieki: Zwiększenie samodzielności pacjenta w zakresie spożywania posiłków

Działania pielęgniarskie:

1. Ustalenie z rodzina lub pacjentem upodobań żywieniowych w ramach leczenia dietetycznego
2. Podawanie posiłku w tych samych porach dnia, w przyjemnym otoczeniu, zapewnienie spokojnej atmosfery
3. Zapewnienie wystarczająco dużo czasu na spożycie posiłku
4. Utrzymanie właściwej temperatury posiłku
5. Zadbanie o higienę jamy ustnej przed i po posiłku
6. Rozłożenie posiłków w czasie w zależności od możliwości pacjenta
7. Zapewnienie pomocy adekwatnej do stanu pacjenta
8. Ocena skuteczności podjętych działań


Trudności w połykaniu z powodu przebytego udaru niedokrwiennego i osłabienia mięśni gładkich przełyku

24 stycznia 2012

Cel opieki: Ułatwienie choremu przyjmowania pokarmów i zapobieganie powikłaniom
Działania pielęgniarskie:

1. Zredukowanie czynników niewydolności motorycznej przez:
– układanie chorego w pozycji siedzącej lub wysokiej z lekko zgiętą szyją
– przyjmowanie pozycji siedzącej na 15-30 min przed jedzeniem i po jedzeniu
– zalecanie wstrzymywania oddechu przy przełykaniu
– jedzenie małymi porcjami
2. Stosowanie diety bogato energetycznej i urozmaiconej
3. Zwiększenie podaży płynów
4. Zapewnienie higieny jamy ustnej, wykorzystywanie środków odkażających


Ryzyko odparzeń skóry z powodu założonego pampersa

24 stycznia 2012

Cel opieki: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia odparzeń

Działania pielęgniarskie:

1. Codzienna systematyczna kontrola skóry pośladków oraz krocza (zaczerwienienie, obrzęk)
2. Dokładna kąpiel chorej z zastosowaniem płynów nawilżających skórę, dokładne, ale delikatne osuszanie miękkim ręcznikiem.
3. Zastosowanie kremów oraz oliwki do nawilżenia skóry. Zastosowanie np. Sudocremu na pośladki i pachwiny
4. Każdorazowa wymiana pampersa po oddaniu stolca i moczu, następnie zastosowanie chusteczek nawilżających, bądź kąpiel pod bieżącą wodą.
5. Dbanie o zasady aseptyki i antyseptyki, delikatne postępowanie w okolicach podrażnionych
6. Ubieranie chorej zgodnie z temperaturą, unikanie przegrzania, używanie bawełnianych materiałów
7. Codzienna ocena stosowanych procedur


Dyskomfort spowodowany obrzękiem kończyn dolnych

24 stycznia 2012

Cel opieki: zniwelowanie obrzęku, poprawa jakości życia pacjenta

Działania pielęgniarskie:

1.    zapewnienie czystej, luźnej i bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej
2.    dokładna higiena kończyny objętej obrzękiem
3.    nawilżanie i natłuszczanie skóry
4.    pomoc pacjentowi w akceptacji zmienionego wyglądu ciała
5.    stosowanie opatrunków aseptycznych w przypadku pojawienia się pęknięć
6.    elewacja kończyny dotkniętej obrzękiem, stosowanie udogodnień: klinów, wałków
7.    obserwowanie i pomiar obrzęków
8.    ograniczenie spożycia soli
9.    współudział w farmakoterapii