Deficyt wiedzy pacjenta dotyczący postępowania zachowawczego w przebiegu świeżo rozpoznanego nadciśnienia tętniczego

21 kwietnia 2012

1. Przeprowadzenie ankiety bądź pogadanki sprawdzającej poziom wiedzy pacjenta

2. Wytłumaczenie pacjentowi definicji i pojęć związanych z chorobą:

– ciśnienie skurczowe

– ciśnienie rozkurczowe

3. Przedstawienie pacjentowi w formie grafiki zakresu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego

4. Przekazanie pacjentowi wiedzy dotyczących predyspozycji do nadciśnienia tętniczego oraz czynników zwiększających wartości ciśnienia tętniczego:

– przewlekły stres

– alkohol

– otyłość

– cukrzyca

– palenie papierosów

– sól

5. Sposoby zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu oraz zaostrzeniu objawów

6. Przedstawienie pacjentowi prawidłowych technik pomiaru ciśnienia tętniczego różnymi aparatami:

– właściwe założenie mankietu

– przygotowanie do badania (cisza, spokój 10 min odpoczynek)

7. Postępowanie w przypadku odnotowania wysokich parametrów

8.  Omówienie z pacjentem zagrożeń wynikających z nadciśnienia tętniczego

9. Przedstawienie pacjentowi modelu/ propozycji zmiany trybu życia w wypadku rozpoznanych nieprawidłowości:

– zmniejszenie masy ciała

– zmniejszenie spozycia soli

– ograniczenie lub zaprzestanie picia alkoholu

– zwiększenie aktywności fizycznej

– rzucenie palenia

– umiejętne radzenie sobie z sytuacjami nerwowymi/ stresującymi

Reklamy

Dyskomfort spowodowany bólem głowy w przebiegu nadciśnienia tętniczego

25 marca 2012

1. Kontrola parametrów życiowych tj. Ciśnienie tętnicze, tętno, liczba oddechów

2. Dokładne udokumentowanie parametrów i powiadomienie lekarza o nieprawidłowych wynikach

3. Polecenie pacjentowi położenia się do łózka, zasłonięcie okien, wyłączenie telewizora

4. Na zlecenie lekarskie podanie leków hipotensyjnych

5. Obserwacja ciśnienia tętniczego po podaniu leków, dokumentacja uzyskanych wyników

6. Częsta obserwacja pacjenta, polecenie mu aby unikał sytuacji stresowych, nerwowych

7. Łagodzenie lęku i okazywanie zrozumienia

8. Poinstruowanie pacjenta o możliwości wykonywania masażu głowy- czubkami palców, kolistymi ruchami w okolicy skroniowej

9. W przypadku utrzymującego się wysokiego ciśnienia tętniczego, założenie karty obserwacyjnej, poinformowanie lekarza oraz przeniesienie pacjenta na salę wzmożonego nadzoru