Ryzyko wystąpienia zakażenia spowodowanego założonym wkłuciem centralnym i prowadzoną terapią dożylną.

7 marca 2012

Cel: Zmniejszenie ryzyka

Działania pielęgniarskie:

1. Asystowanie lekarzowi przy zakładaniu wkłucia centralnego- dbałość o czystość miejsca wkłucia oraz otoczenia. Prawidłowa technika podaży narzędzi oraz elementów cewnika.

2. Stosowanie układu zamkniętego do przetaczania płynów. Właściwy dobór zestawu do wlewów kroplowych.

3. Prawidłowe założenie opatrunku w miejscu wkłucia- dbanie o jego jałowość, przejrzystość i czystość skóry pacjenta.

4. Stosowanie się do zasad obowiązujących w opiece nad wkłuciem centralnym:

* Dezynfekcja rąk przed manipulacją

* Zastosowanie kraników trójdrożnych

* Właściwe postępowanie ze zużytym zestawem

* Każdorazowe zamykanie wejść do cewnika

* Jałowe przygotowywanie i podawanie leków (dezynfekcja miejsca przygotowania, ampułek, butelek, używanie rękawiczek, jednorazowe użycie rozpuszczalników (np NaCl 0,9% lub glukoza 5%))

* Zapewnienie ciągłego przepływu przez kaniulę

* Wymiana zestawu do przetoczeń co najmniej 1x na dobę

5. Prowadzenie karty monitorowania dostępu żylnego

6. Dokładna obserwacja parametrów życiowych pacjenta mogących świadczyć o rozwijającym się zakażeniu: podwyższona temp, tętno, ciśnienie krwi

7. Unikanie namoczenia miejsca wkłucia podczas toalety pacjenta

8. Edukacja pacjenta (o ile jest możliwa) w celu przedstawienia celu terapii oraz omówienie konieczności pozostawienia wkłucia w stanie czystości i w prawidłowym miejscu.

Reklamy