Deficyt wiedzy rodziny dotyczący opieki nad osobą cierpiącą na zaburzenia orientacji w przebiegu choroby Alzheimera.

7 marca 2012

Cel opieki: poprawa orientacji oraz funkcjonowania psychofizycznego, zapewnienie bezpieczeństwa

Działania pielęgniarskie:

1. Edukacja rodziny pod kątem radzenia sobie z opieką nad chorym. Przekazanie wiedzy dotyczącej:

* przestrzegania stałego rozkłady zajęć podczas dnia

* unikania wprowadzania zmian w otoczeniu chorego

* zapoznanie się z przyzwyczajeniami chorego i ich utrzymanie

* unikanie zmian opiekunów

* rozstawienie zdjęć osób bliskich

* umieszczenie w pokoju dużego kalendarza oraz zegara

* zamieszczenie w odzieży wierzchniej chorego identyfikatora z danymi osobowymi a także adresem i telefonem do opiekuna

* umieszczenie w domu znaków (dużych kolorowych) które ułatwią orientację. Używanie symboliki np. nóż i widelec- kuchnia, telewizor- salon. Opisanie pojemników z których chory często korzysta jak kawa, herbata, sól.

* Zabezpieczenie chorego przed urazami oraz niebezpieczeństwami: zabezpieczenie instalacji gazowej, okien, drzwi balkonowych

* okazywanie choremu ciepła, serdeczności i wyrozumiałości

Reklamy