Zagrożenie życia pacjenta spowodowane masywnym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

28 stycznia 2013

1. Ocena stanu pacjenta, pomiar podstawowych funkcji życiowych w trybie ciągłym (zapis EKG, ciśnienie tętnicze, poziom saturacji)

2. Założenie dostępu żylnego typu wenflon

3. Kontrola diurezy pacjenta, założenie karty obserwacyjnej

4. Pobranie (na zlec lek) materiału do badań (krew- grupa krwi, morfologia, stężenie hemoglobiny, hematokryt, erytrocyty, leukocyty, płytki krwi, glukozy, mocznik, kreatynina)

5. Podaż płynów wg karty zleceń lekarskich

6. Założenie zgłębnika żołądkowego i wstępna ocena treści pokarmowej

7. Przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do badania endoskopowego

8. Podaż tlenu w przypadku obniżenia poziomu natleniania (ew asystowanie przy intubacji)

9. Prowadzenia farmakoterapii dożylnej, a w późniejszym okresie również doustnej

10. W późniejszym okresie leczenie dietetyczne, zmiana nawyków żywieniowych pacjenta oraz jego rodziny

11. Wsparcie emocjonalne, towarzyszenie w nieprzyjemnych dla pacjenta procedurach

12. Przy stale obniżonym nastroju pacjenta zachęcanie go do aktywności, pomoc psychologiczna.

 

Reklamy

Deficyt wiedzy pacjenta dotyczący postępowania zachowawczego w przebiegu świeżo rozpoznanego nadciśnienia tętniczego

21 kwietnia 2012

1. Przeprowadzenie ankiety bądź pogadanki sprawdzającej poziom wiedzy pacjenta

2. Wytłumaczenie pacjentowi definicji i pojęć związanych z chorobą:

– ciśnienie skurczowe

– ciśnienie rozkurczowe

3. Przedstawienie pacjentowi w formie grafiki zakresu prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego

4. Przekazanie pacjentowi wiedzy dotyczących predyspozycji do nadciśnienia tętniczego oraz czynników zwiększających wartości ciśnienia tętniczego:

– przewlekły stres

– alkohol

– otyłość

– cukrzyca

– palenie papierosów

– sól

5. Sposoby zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu oraz zaostrzeniu objawów

6. Przedstawienie pacjentowi prawidłowych technik pomiaru ciśnienia tętniczego różnymi aparatami:

– właściwe założenie mankietu

– przygotowanie do badania (cisza, spokój 10 min odpoczynek)

7. Postępowanie w przypadku odnotowania wysokich parametrów

8.  Omówienie z pacjentem zagrożeń wynikających z nadciśnienia tętniczego

9. Przedstawienie pacjentowi modelu/ propozycji zmiany trybu życia w wypadku rozpoznanych nieprawidłowości:

– zmniejszenie masy ciała

– zmniejszenie spozycia soli

– ograniczenie lub zaprzestanie picia alkoholu

– zwiększenie aktywności fizycznej

– rzucenie palenia

– umiejętne radzenie sobie z sytuacjami nerwowymi/ stresującymi


Dyskomfort spowodowany bólem głowy w przebiegu nadciśnienia tętniczego

25 marca 2012

1. Kontrola parametrów życiowych tj. Ciśnienie tętnicze, tętno, liczba oddechów

2. Dokładne udokumentowanie parametrów i powiadomienie lekarza o nieprawidłowych wynikach

3. Polecenie pacjentowi położenia się do łózka, zasłonięcie okien, wyłączenie telewizora

4. Na zlecenie lekarskie podanie leków hipotensyjnych

5. Obserwacja ciśnienia tętniczego po podaniu leków, dokumentacja uzyskanych wyników

6. Częsta obserwacja pacjenta, polecenie mu aby unikał sytuacji stresowych, nerwowych

7. Łagodzenie lęku i okazywanie zrozumienia

8. Poinstruowanie pacjenta o możliwości wykonywania masażu głowy- czubkami palców, kolistymi ruchami w okolicy skroniowej

9. W przypadku utrzymującego się wysokiego ciśnienia tętniczego, założenie karty obserwacyjnej, poinformowanie lekarza oraz przeniesienie pacjenta na salę wzmożonego nadzoru


Dyskomfort spowodowany wzdęciem

9 lutego 2012

Cel opieki: Poprawa komfortu pacjenta

Działania pielęgniarskie:

1. Eliminacja z diety czynników wywołujących wzdęcia, potraw ciężkostrawnych, wzdymających jak kapusta, groch, fasola, dania smażone na głębokim oleju, napoje gazowane

2. Masaż powłok brzusznych okrężnymi ruchami

3. Przyłożenie ciepłego kompresu na powłoki skórne

4. Pomoc w odpowiednim ułożeniu chorego, pozycja boczna, półwysoka

5. Założenie suchej rurki doodbytniczej, czopka glicerynowego, wykonanie enemy lub wlewki

6. Kontrola zastosowanych działań i ich skuteczności


Ryzyko wystąpienia zaburzeń wodno- elektrolitowych spowodowanych wymiotami i biegunką

7 lutego 2012

Cel opieki: Likwidacja ryzyka wystąpienia zaburzeń, poprawa komfortu pacjenta

Działania pielęgniarskie:

1. Codzienna ocena stopnia nawodnienia pacjenta poprzez ocenę napięcia i elastyczności skóry, wilgotność błon śluzowych, sprężystość gałek ocznych, stopnia wypełnienia żył szyjnych, pomiar tętna, RR, OCŻ, ilość wydalanego moczu

2. Na zlecenie lekarskie pobranie krwi do badań biochemicznych w celu określenia poziomu stężenia Na, K, Mg, Ca Hb, Hct, białka, chlorków, glukozy, mocznika

3. Prowadzenie bilansu płynów, zachęcanie pacjenta do spożywania chłodnych napojów min 1,5 litra dziennie

4. Na zlecenie lekarskie podanie dożylne roztworu O,9%NaCl lub płynu wieloelektrolitowego

5. Obserwacja wymiocin- rodzaj kolor i domieszki, czasu ich występowania, częstości wystąpienia,

6. Obserwacja oddechu oraz pomiar tętna, ciśnienia, ocena świadomości chorego

7. Zabezpieczenie chorego przed zachłyśnięciem się wymiocinami, ułożenie boczne,

8. Pielęgnacja jamy ustnej chorego

9. Obserwacja ilości i jakości oddanych stolców, odnotowanie na karcie gorączkowej ich ilości

10. Polecenie do oczyszczania okolic odbytu mokrych chusteczek nawilżających

11. Przy zabrudzeniu pacjenta dokładna kąpiel z użyciem środków nawilżających


Ryzyko niedotlenienia organizmu spowodowane dusznością

7 lutego 2012

Cel opieki: Wspomaganie chorego w uzyskaniu poprawy oddychania, parametry oddechowe w normie

Działania pielęgniarskie:

1. Ocena charakteru i nasilenia duszności, pomiar SpO2

2. Eliminacja czynników nasilających duszność (wysyłek fizyczny, stres)

3. Udzielanie choremu pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych,  przy których duszność się nasila

4. Dobór właściwej dla pacjenta pozycji ciała np. wysoka, półwysoka, z opuszczonymi nogami

5. Utrzymanie w sali właściwej wilgotności i temperatury (częste wietrzenie, unikanie przeciągów)

6. Motywowanie chorego do stosowania ćwiczeń oddechowych

7. Podanie choremu tlenu

8. W stanach nasilonej duszności ciągły kontakt i obserwacja pacjenta w celu poczucia bezpieczeństwa przez chorego

9. Postępowanie farmakologiczne na zlecenie lekarskie (właściwa droga, dawka i lek)

10. Stosowanie leków drogą wziewną- edukacja pacjenta

11. W przypadku gdy pacjent nałogowo pali papierosy- motywowanie do porzucenia nałogu, edukacja dot. szkodliwości dymu

12. Na zlecenie lekarskie pobranie krwi do badań gazometrycznych


Dyskomfort spowodowany objawami napadu migreny

5 lutego 2012

Cel opieki: złagodzenie dyskomfortu przez bezpośrednie udzielenie pomocy choremu lub edukację pacjenta na wypadek wystąpienia u niego napadu migreny

Interwencje pielęgniarskie:

W sytuacji pojawienia się symptomów zapowiadających napad migreny:

1. Należy polecić choremu, aby spróbował się odprężyć, wypił małymi łykami napar np. z pierwiosnka lekarskiego, zastosował na głowę zimny lub ciepły okład, wziął gorącą kąpiel lub prysznic, położył się w zaciemnionym i wyciszonym pokoju, zastosował akupresurowy ucisk na skroń ( na wysokości oczu), z tyłu nad karkiem (poniżej kości potylicznej), u nasady kciuka i palca wskazującego, wymasował sobie kark, wziął tabletkę przeciwbólową, która zwykle pomaga.

W sytuacji wystąpienia bólu należy:

2. Wdrożyć zlecone doraźne leczenie przeciwbólowe zaraz po rozpoczęciu napadu migreny; nie powinno czekać się na rozwinięcie się zespołu

3. Położyć zimny okład na głowę

4. Zapewnić choremu spokój w zaciemnionym pomieszczeniu, z dala od bodźców świetlnych, dźwiękowych, zapachowych,

5. Zalecić choremu, aby położył się i spróbował zasnąć, ale tylko wtedy, gdy takie postępowanie przynosi mu ulgę.