Ryzyko niedotlenienia organizmu spowodowane dusznością

7 lutego 2012

Cel opieki: Wspomaganie chorego w uzyskaniu poprawy oddychania, parametry oddechowe w normie

Działania pielęgniarskie:

1. Ocena charakteru i nasilenia duszności, pomiar SpO2

2. Eliminacja czynników nasilających duszność (wysyłek fizyczny, stres)

3. Udzielanie choremu pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych,  przy których duszność się nasila

4. Dobór właściwej dla pacjenta pozycji ciała np. wysoka, półwysoka, z opuszczonymi nogami

5. Utrzymanie w sali właściwej wilgotności i temperatury (częste wietrzenie, unikanie przeciągów)

6. Motywowanie chorego do stosowania ćwiczeń oddechowych

7. Podanie choremu tlenu

8. W stanach nasilonej duszności ciągły kontakt i obserwacja pacjenta w celu poczucia bezpieczeństwa przez chorego

9. Postępowanie farmakologiczne na zlecenie lekarskie (właściwa droga, dawka i lek)

10. Stosowanie leków drogą wziewną- edukacja pacjenta

11. W przypadku gdy pacjent nałogowo pali papierosy- motywowanie do porzucenia nałogu, edukacja dot. szkodliwości dymu

12. Na zlecenie lekarskie pobranie krwi do badań gazometrycznych

Reklamy