Ryzyko rozwoju zapalenia płuc z powodu niestosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych

16 kwietnia 2012

Cel pielęgnacji: Likwidacja ryzyka, pacjent stosuje zalecenia terapeutyczne

Działania pielęgniarskie:

1. Poinformowanie pacjenta o konsekwencjach przerwania terapii

2. Edukacja pacjenta w kierunku powikłań rozwoju zapalenia płuc

3. Informowanie pacjenta o czynnościach wykonywanych przy jego osobie

4. Okazywanie cierpliwości i wyrozumiałości, przekazywanie informacji pomagających zrozumieć pacjentowi terapię

5. Położenie pacjenta na sali wzmożonego nadzoru

6. Udział w farmakoterapii (podaż leków i wytłumaczenie pacjentowi zakresu ich działania)

7. Podaż tlenu na zlec lekarskie i wg potrzeb i stanu pacjenta

8. Zapewnienie warunków umożliwiających spokojny sen, odpoczynek

9. Ułożenie pacjenta w pozycji wysokiej lub półwysokiej

10. Obserwacja RR, tętna, temperatury ciała i udokumentowanie ich na karcie pacjenta

11. Zastosowanie gimnastyki oddechowej

12. Częste oklepywanie (jeśli nie ma przeciwwskazań) i stosowanie inhalacji

13.  Obserwacja parametrów oddechowych (gazometria, SpO2)

14. Pomoc w ewakuacji zalegającej wydzieliny, zastosowanie reżimu sanitarnego, edukacja pacjenta pod tym kątem

15. Nauka efektywnego kaszlu

Reklamy